Říká se, že pachatel se vrací na místo činu. Fakt, že jste se, i díky Lucii Martiníkové, vrátili do malebného kostela sv. Bartoloměje, je však to jediné, co vás, Porubské trubače, s tímto tvrzením spojuje. Jako vždy jste nepřišli brát, ale dávat a jako vždy, jste nás obdařili hojně. Dnes budu mírně sentimentální a osobní, do míry, nakolik vás znám. Za to, že máte poskrovnu fotografií a z toho mála, větší část neostrou, si můžete sami. Svým dokonale odehraným, bravurně zvládnutým vystoupením, jste mi způsobili nejen třes, ale i mravenčení, mrazení, návaly štěstí, ba blaha. A ano, přiznávám i slzy. Dřina se vyplácí a nejen proto, slyšet v chrámu Páně pana faráře, zvolávat „bravo“. Dřina se vyplácí, primárně, pro pocit (z) dobře vykonané práce. Upřímné poděkování všem, obzvláště mistru Tulejovi , za vytržení trnu z paty a nejen.

PS: Ne, Skácele, nejsem nikým zaplacený! Byť jistá nabídka proběhla, lákavá, lukrativní. Na oplátku jsem měl na tomto webu, Porubských trubačů, udělat reklamu jistému čisticímu prostředku. Odmítl jsem… zajisté! Mám přeci silnou vůli a morální zásady. Tak silné, jako Ajax-super silný čistič koupelen-nově dostupný i s vůní citrónů a vanilky.